Logo Boekuwzending.com Logo Boekuwzending.com

Extra informatie


 • Douane- en verzenddocumenten

  Bij controle door de douane kan vertraging ontstaan. Boekuwzending.com heeft hierop geen invloed. Hoewel juiste adresseringen en documentatie geen garantie zijn voor een onvertraagde doorgang bij de douane, kunt u de kans op een goede doorgang wel vergroten door aan alle regels en voorschriften te voldoen. Met onderstaande checklist controleert u eenvoudig of uw zending aan alle regels voldoet.


  Checklist douaneformaliteiten
  1. Zorg altijd voor een volledig en juist ingevulde vrachtbrief bij de zending.
  2. Voeg aan zendingen buiten de Europese Unie een Engelstalige, commerciële factuur in vijf-voud toe.
  3. Om onterechte betaling van invoerrechten te voorkomen, zet u een oorsprongsverklaring van het goed op de factuur. De oorsprong is niet het land van verzending, maar het land van productie van het goed, te herkennen aan 'made in...'.
  4. Afhankelijk van de bestemming dient u rekening te houden met benodigde certificaten en verklaringenzoals een ATR of EUR 1 certificaat.
  5. Vermeld op de vrachtbrief welke certificaten en/of verklaringen u heeft bijgevoegd.
  6. Pak de papieren die bij de zendingen horen (factuur, certificaten, verklaringen, vrachtbrief) NOOIT bij de zending in, maar plak ze aan de buitenkant op het pakket.
  7. Als u een zending op basis van 'receiver pays' (ontvanger betaalt) naar Nederland laat komen kan het zijn dat u ook invoerheffingen moet betalen over de transportkosten.
  8. Let erop dat u ook voor bepaalde bestemmingen binnen Europa (zoals Noorwegen en Zwitserland) douanepapieren moet invullen.
  9. Als uw goederen slechts tijdelijk in het buitenland zijn kunt u gebruikmaken van een regeling voor tijdelijke uitvoer. Dan hoeft u nauwelijks of geen invoerheffingen te betalen bij wederinvoer in Nederland. Wel moet u rekening houden met een minimale vertraging van 24 uur door visitatie van de zending door de douane. LET OP: u dient op de vrachtbrief in het vakje 'special instructions' te vermelden 'OPMAKEN ED69'. Zo herkennen wij de zending als zending voor tijdelijke uitvoer en kunnen we de benodigde documenten opmaken. Ook dient u op de factuur 'Temporary Export' te vermelden, zodat het ontvangende land ook weet dat het tijdelijke invoer betreft.
  10. Voor bijna alle landen geldt dat voor bepaalde producten (met name bederfelijke zoals bloembollen, zaden, etenswaren etc.) een gezondheidsverklaring nodig is. Deze gezondheidsverklaring is te verkrijgen bij het ministerie van Landbouw. Invoervergunningen worden door sommige landen vereist van de ontvanger van bepaalde goederen. De vereiste invoervergunningen verschillen per land en zijn de verantwoordelijkheid van de ontvanger. Meer informatie vindt u op de website van de Economische Voorlichtingsdienst.

  Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder!

 • Certificaten

  EX A

  Wanneer u goederen naar landen  buiten de Europese Unie wilt exporteren  dan heeft u hiervoor een EX-A document nodig. Een EX-A document is een uitvoerdocument dat vereist is bij een zending die binnen de EU is geproduceerd (of in de EU definitief ingeklaard) en die het grondgebied van de Europese Unie verlaat. Het gaat in dit geval dus om goederen die niet meer retour komen naar het land van herkomst.

  T1

  Een T-1 document is van toepassing voor goederen die buiten de Europese Unie geproduceerd zijn en die zich fysiek binnen de Europese Unie bevinden en die nog niet ingeklaard of weer uitgevoerd zijn. De opmaak van een T-1 Document is verplicht voor het transport van deze (nog) niet ingeklaarde goederen binnen de Europese Unie. 

  Eur 1

  Als u goederen verstuurt naar een land waarmee Nederland handelsafspraken heeft gemaakt, kunt u ervoor zorgen dat de geadresseerde geen of minder invoerrechten hoeft te betalen door een Eur 1 bij de zending te voegen. De Kamer van Koophandel stempelt het certificaat aan de achterzijde af, anders neemt de douane het certificaat niet in behandeling. Het toevoegen van een Eur 1 is niet verplicht en heeft geen gevolgen voor de snelheid van bezorging.

  U kiest voor een Eur 1 certificaat als het een zending betreft met een waarde boven de € 6000,-. Onder deze waarde kunt u gebruik maken van een factuurverklaring. Dit document hoeft niet afgestempeld te worden bij de KvK. Meer informatie over het Eur1 certificaat en de factuurverklaring vindt u op de website van de Kamer van Koophandel.

  Certificaat van Oorsprong

  Een certificaat van oorsprong (CvO) is een document dat de oorsprong van product aangeeft. Een CvO bewijst dus in welk land een product gemaakt is. De Kamer van Koophandel geeft deze certificaten van oorsprong af.

  Sommige landen buiten de EU vragen om een CvO vanwege handelspolitieke maatregelen, zoals boycotten, importbeperkingen en importquota. Ook hoeft u in sommige landen met een CvO minder of zelfs helemaal geen invoerrechten te betalen. Daar geldt dan het MFN importtarief (most favoured nation-tarief). Zonder CvO kunt u tegen moeilijkheden aanlopen als u in een bepaald land producten wilt invoeren. Binnen de EU heeft u meestal geen CvO nodig.

  Op basis van een CvO kan een land beslissen of u een product wel of niet mag invoeren. En ook bekijkt het land met een CvO of het MFN importtarief geldt. Dit tarief is meestal lager dan het algemene tarief.

  U vraagt per exportzending een certificaat van oorsprong aan bij de Kamer van Koophandel. Dit kan zowel digitaal als via de reguliere post. U vult de aanvraag van het certificaat zelf in op voorgedrukte formulieren (verkrijgbaar bij de KvK). De KvK controleert en bepaalt aan de hand van het door u geleverde bewijsmateriaal de oorsprong van de goederen:

  1. Bent u producent van de goederen? Dan wordt de oorsprong bepaald aan de hand van een door u gegeven schriftelijk weergave van het productieproces.
  2. Bent u handelaar of expediteur (u produceert de goederen dus niet zelf) en koopt u de goederen in van een leverancier gevestigd in de EU? Dan kan een Leveranciersverklaring voor goederen van niet-preferentiële oorsprong als bewijs van oorsprong dienen.
  3. Bent u handelaar of expediteur en koopt u de goederen in van een leverancier buiten de EU? Dan kan een CvO uit het betreffende land als bewijs dienen.

  Meer informatie over het certificaat van oorsprong vindt u op de website van de Kamer van Koophandel.

  Gezondheidsverklaring

  Een gezondheidsverklaring is een document dat voor bepaalde internationale goederenzendingen nodig is om aan te tonen dat een goed 'gezond' is. Een dergelijke verklaring is bijvoorbeeld nodig voor bederfelijke producten zoals bloembollen, zaden, etenswaren etc. 

  ATR-certificaat

  Een ATR-certificaat is een douanedocument dat gebruikt wordt in het handelsverkeer tussen EU-landen en Turkije. Goederen met een waarde van meer dan 100 euro kunnen met het ATR-certificaat doorgaans vrij van invoerrechten ingevoerd worden. Dit geldt alleen voor goederen die al in het vrije verkeer zijn van de EU of Turkije; dat wil zeggen dat aan alle douaneformaliteiten is voldaan.

  Meer informatie over het verkrijgen van het ATR-certificaat vindt u op de site van de Kamer van Koophandel. Het certificaat moet bij uitvoer door de Nederlandse douane gestempeld worden.

   

  Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder!

 • Verpakking en non-wood verklaring

  In sommige landen, zoals China, eist de douane een zogeheten Declaration of Non-wood Packing Material. Daarmee geeft u aan dat het verpakkingsmateriaal van uw zending geen hout bevat.

  Er is geen standaard voor deze verklaring, dus u kunt deze op uw eigen briefpapier opstellen. In de verklaring moet in ieder geval zijn opgenomen:
  • afzendergegevens;
  • Boekuwzending.com-verzendnummer;
  • de tekst: It is declared that this shipment does not contain any wood packing materials.

  Indien het pakket wel hout bevat, dient het hout gemerkt te zijn en voldoen aan de eisen van ISPM-15. Deze eisen gelden alleen voor onbewerkt hout. Klik hier om meer informatie te vinden over de eisen voor onbewerkt hout.

  Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder!

 • Douanezaken

  Bij internationale goederenzendingen speelt de douane een belangrijke rol. De douane zorgt onder meer voor het innen van belastingen bij de invoer van goederen, het voorkomen van im- en export van verboden goederen en controle bij in-, uit- en doorvoer van goederen.

  Vertraging door douane

  De douane mag iedere goederenzending nader bekijken. Boekuwzending.com heeft hierop geen invloed en is dus niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die hierdoor ontstaat. Documenten kunnen vrijwel altijd zonder vertraging door, maar het komt ook voor dat de douane langer tijd nodig heeft voor controle. Zelfs als alle bijgaande documenten door de verzender goed zijn ingevuld, kan dit gebeuren.

  Vertraging voorkomen

  Hoewel juiste adresseringen en documentatie geen garantie zijn voor vlekkeloze doorgang bij de douane, kunt u de kans op een goede doorgang wel vergroten door aan alle regels en voorschriften te voldoen. Zo dient er een factuur in 5-voud op de zending bevestigd te worden. Klik hier voor een voorbeeld factuur.

  Klik op de onderstaande onderwerpen om meer informatie te zien over de benodigde documenten en invoerregels:

  1. benodigde documenten per land
  2. im- en exportinformatie
  3. Het uitrekenen van invoerpercentages 
  4. Goederencodes

  Wanneer voertuigen naar een land worden geëxporteerd dat niet deel uitmaakt van de Europese Unie, dan dient men aangifte te doen bij de douane. Dit dient te worden gedaan met een EX.A-document. Dit douanedocument wordt voor voertuigen voornamelijk gebruikt voor de aangifte ten invoer in het land van bestemming of om een Factuurverklaring Eur-1 te laten opmaken. Het douanedocument kan echter ook gebruikt worden voor verscheping. Wanneer de douane aan de buitengrens van de Europese Unie het EX.A-document heeft afgestempeld, dient dit als bewijsstuk voor de verkoper om het 0% BTW-tarief toe te passen.

   

  Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder!

 • Pakket verzendmogelijkheden

  Klant vooraf informeren over bezorgtijd?

  Vind jij het ook zo vervelend om jouw klant de hele dag te laten wachten op een pakket? Dat kan vanaf nu anders d.m.v. deze gratis predict services. 

  Wat is predict?

  Met de predict service wordt de klant per e-mail of sms vooraf geïnformeerd in welk tijdvak van 2 uur het pakket bezorgd gaat worden. Hierdoor hoeft de ontvanger niet de gehele dag aanwezig te zijn. Als het op dat moment niet uitkomt, kan de klant zelf een andere dag kiezen waarop het pakket wel geleverd kan worden. 

  Hoe werkt predict?

  1. Klik bij het aanmaken van labels in Delisprint op NPC-B2C en bij MyDPD vink je Predict aan.
  2. Vul een mailadres of 06-nummer, waarop de klant de melding wilt ontvangen.
  3. Komt de levering op dat moment niet uit? Dan kan de klant zelf een andere dag kiezen via www.nieuwelevering.nl. Er worden altijd minimaal 3 alternatieve bezorgdagen aangeboden.
  Waar kan predict?

  Predict is voor pakketzendingen naar particuliere adressen mogelijk in België, Duitsland, Estland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zwitserland.

  Retourzendingen

  Wil jij jouw klant de mogelijkheid geven een pakket terug te kunnen sturen? Het merendeel van alle webshops geeft zijn klanten de mogelijkheid een pakket terug te sturen wanneer het product niet naar wens is. Dit kunnen wij ook voor jou regelen, wil je weten hoe? Lees hieronder de stappen.

  Hoe werkt retouren voor afzender?

  Als afzender kun je vooraf het verzenden van het pakket aangeven 

  Als je gebruik wilt maken van deze service, neem dan contact met ons op zodat we de voorwaarden met je kunnen doornemen. 

  Hoe werkt retouren voor ontvanger?

  Als de afzender het mogelijk maakt, kun je je bestelling terugsturen via een Pickup bij jou in de buurt. Dit doe je op de volgende manier:

  1. Print het pdf-document met retourinstructies.
  2. Print, indien dit nog niet bij de verzending zit, het retourlabel dat je hebt ontvangen van de afzender let erop dat de gegevens op het retourlabel goed leesbaar zijn.
  3. Plak het retourlabel op de grootste kant van het pakket.
  4. Geef het retourpakket af bij een afleverpunt. Klik hier om jouw dichtsbijzijnde afleverpunt te vinden.
  5. Vraag bij de Parcelshop om het pdf-document met retourinstructies te ondertekenen als retourbewijs.
  6. Let op, een retourpakket mag niet meer wegen dan 20 kg, het mag ook niet groter zijn dan 100 x 50 x 50 cm (LxBxH).
  7. Neem bij vragen over je retourzending contact op met de afzender van het pakket.

  Nieuwe levering

  Als je op het moment van het bezorgen van je pakket niet thuis was, vind je in de brievenbus een briefje van DPD. Hierop staat vermeld wanneer de chauffeur nog een keer langskomt. Lukt het helaas de tweede keer ook niet? Maak dan een nieuwe afspraak via www.nieuwelevering.nl. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, is het briefje dat de chauffeur voor je heeft achtergelaten en jouw postcode.

 • Onze klanten

   

  Cards Unlimited: 

  "Boekuwzending.com is een fijne en betrouwbare partner met een hoge mate van flexibiliteit en betrokkenheid. De organisatie, gerund door een zeer gedreven eigenaar, verzorgd dagelijks voor ons vele transporten binnen Europa naar grote tevredenheid."

  Spa-Plus:


  "Wij zijn al jaren klant bij Boekuwzending.com en zeer content met de verleende service. Het werken met een betrouwbare logistieke partner die opereert als één centraal aanspreekpunt is voor ons essentieel. Met hun snelle en goede communicatie en korte lijnen helpt Boekuwzending.com ons, onze groei en export door heel Europa te verwezenlijken. Daarnaast zijn ook de overzichtelijke facturen van groot belang, vooral bij de grote hoeveelheid pakketten die wij dagelijks versturen."

   

  Horticoop:

  "Boekuwzending.com verzorgt op een professionele manier de bezorging van onze pakketten, maar vergeet daarbij nooit het (in mijn opinie) belangrijkste, namelijk, het sociale contact met de klant. Bij Boekuwzending.com word je behandeld alsof je hun enige klant bent, en niet 1 van de velen."

  Van Drenth Buighout:

  "Ik ben uiterst tevreden over jullie bedrijf! Alles loopt altijd snel en makkelijk. Ik beveel jullie bedrijf dan ook zeker elders aan!"

   


   Ergo-av:

  "Ik ben zeer tevreden over Boekuwzending.com. Dat is de reden waarom ik nooit kijk naar transporteurs bij ons in de buurt. Ondanks het feit dat ik weet dat jullie de zendingen bij transporteurs in regio Eindhoven uitbesteden. Ik zou jullie zeer zeker aanbevelen bij anderen."

  Sanden:

  "Bij Boekuwzending.com loopt alles erg soepel. Het team reageert snel en adequaat en de informatievoorziening is goed."

       

   

               

   


  Pacor-Pamero BV:

  "Wij zijn ontzettend tevreden over Boekuwzending.com. De prijs/kwaliteitsverhouding is helemaal top! Het telefonische contact is erg fijn en het team denkt mee in oplossingen. Wij willen Boekuwzending.com dan ook zeker aanraden!"

  Energetic Lighting Europe NV:

  "Wij zijn zeer tevreden over onze samenwerking met Boekuwzending.com. Alles verloopt altijd erg vlot!"

   

   

   

   

  De GezondGroep:

  "Wij zijn zeer te spreken over het verzenden. De service is goed! Wij raden Boekuwzending.com dan ook zeker aan bij andere mensen."

   

  Jetverzendt:

  "Wij zijn erg tevreden met de manier hoe Boekuwzending.com onze aanvragen behandeld. De offertes die wij ontvangen zijn duidelijk en de tarieven zijn goed. Als wij een offerte aanvragen krijgen we netjes op tijd een mooie offerte binnen. De voorwaarden en condities zijn duidelijk vermeld in de offerte. Voor de rest zijn we erg blij met de deskundigheid en klantvriendelijkheid van het personeel van Boekuwzending.com!"

   

   

   Ruud Klint:

  "Boekuwzending.com weet altijd raad met mijn transport issues. Het team lost alles op en denkt met je mee. Dat doen ze al jaren voor mijn liefdadigheidswerk in Suriname. Klantvriendelijkheid puur sang! Ik ben dan ook al jaren vol lof!"

   Estelle-dcs:

  “Het contact met het Boekuwzending.com team heb ik altijd als bijzonder prettig ervaren. Ik kan altijd met mijn vragen terecht en niets lijkt teveel. Hou de prijzen van jullie concurrenten altijd goed in de gaten, maar ga zo door met jullie optimale dienstverlening!”

   

    

     Holland Motor Sports:

  "Wij zijn zeer tevreden over Boekuwzending.com. Wij vinden het erg prettig om een mail te ontvangen over het verloop van de pakketten en wanneer het afgeleverd is. Ook als wij vragen hebben over een bijzonder pakket, dan ontvangen wij super snel een antwoord. Wij bevelen jullie zeker aan bij anderen. Ga zo door!!!"

   

   Sky-Lite Holland B.V.:

  "Pakketten verzenden via Boekuwzending.com gaat prima. Ik wil jullie zeker bij een ander aanraden. Enig klein minpuntje voor mij, is dat het pakketje altijd de dag na het aanmelden pas wordt opgehaald. Natuurlijk zie ik de logistieke problematiek en natuurlijk is het geen halszaak, maar toch vind ik dat jammer. Dank voor alle goede zorgen."

   

   

   Barokshop, Marvin's Multimedia:

  "Ik ben heel tevreden over Boekuwzending.com en beveel jullie zeker aan als iemand mij vraagt naar onze manier van verzenden van pakketten. Ik vind vooral de service, de snelheid en de persoonlijke touch van de reacties van jullie kant heel fijn. Ik heb altijd het gevoel met jullie samen te werken om de pakketten te verzenden en eventuele problemen opgelost te krijgen."

  HKC:

  "Wij zijn zeer tevreden. Natuurlijk zijn er wel eens dingen die misgaan, maar die worden gelijk naar behoren opgelost. Dus geen op- of aanmerkingen als het gaat om de samenwerking met Boekuwzending.com. Als wij horen van klanten die ook met verzendingen bezig zijn, geven wij altijd jullie naam door."

           
  Meelenmeer:

  "Inmiddels is het al 5 jaar dat ik via jullie bedrijf mijn pakketten laat verzenden. Toentertijd hadden jullie al de scherpste prijzen. Het ging gelijk goed. Er is geen rompslomp. Ik kan mijn pakketten direct verzenden. De labels aanmaken gaat ook vlekkeloos. Dit zijn hele belangrijke onderdelen voor mij. Het team waarmee jullie werken is zeer vriendelijk en klantgericht. Dit komt waarschijnlijk doordat Boekuwzending.com een familiebedrijf is."