Logo Boekuwzending.com Logo Boekuwzending.com

Certificaten


EX A

Wanneer u goederen naar landen  buiten de Europese Unie wilt exporteren  dan heeft u hiervoor een EX-A document nodig. Een EX-A document is een uitvoerdocument dat vereist is bij een zending die binnen de EU is geproduceerd (of in de EU definitief ingeklaard) en die het grondgebied van de Europese Unie verlaat. Het gaat in dit geval dus om goederen die niet meer retour komen naar het land van herkomst.

T1

Een T-1 document is van toepassing voor goederen die buiten de Europese Unie geproduceerd zijn en die zich fysiek binnen de Europese Unie bevinden en die nog niet ingeklaard of weer uitgevoerd zijn. De opmaak van een T-1 Document is verplicht voor het transport van deze (nog) niet ingeklaarde goederen binnen de Europese Unie. 

Eur 1

Als u goederen verstuurt naar een land waarmee Nederland handelsafspraken heeft gemaakt, kunt u ervoor zorgen dat de geadresseerde geen of minder invoerrechten hoeft te betalen door een Eur 1 bij de zending te voegen. De Kamer van Koophandel stempelt het certificaat aan de achterzijde af, anders neemt de douane het certificaat niet in behandeling. Het toevoegen van een Eur 1 is niet verplicht en heeft geen gevolgen voor de snelheid van bezorging.

U kiest voor een Eur 1 certificaat als het een zending betreft met een waarde boven de € 6000,-. Onder deze waarde kunt u gebruik maken van een factuurverklaring. Dit document hoeft niet afgestempeld te worden bij de KvK. Meer informatie over het Eur1 certificaat en de factuurverklaring vindt u op de website van de Kamer van Koophandel.

Certificaat van Oorsprong

Een certificaat van oorsprong (CvO) is een document dat de oorsprong van product aangeeft. Een CvO bewijst dus in welk land een product gemaakt is. De Kamer van Koophandel geeft deze certificaten van oorsprong af.

Sommige landen buiten de EU vragen om een CvO vanwege handelspolitieke maatregelen, zoals boycotten, importbeperkingen en importquota. Ook hoeft u in sommige landen met een CvO minder of zelfs helemaal geen invoerrechten te betalen. Daar geldt dan het MFN importtarief (most favoured nation-tarief). Zonder CvO kunt u tegen moeilijkheden aanlopen als u in een bepaald land producten wilt invoeren. Binnen de EU heeft u meestal geen CvO nodig.

Op basis van een CvO kan een land beslissen of u een product wel of niet mag invoeren. En ook bekijkt het land met een CvO of het MFN importtarief geldt. Dit tarief is meestal lager dan het algemene tarief.

U vraagt per exportzending een certificaat van oorsprong aan bij de Kamer van Koophandel. Dit kan zowel digitaal als via de reguliere post. U vult de aanvraag van het certificaat zelf in op voorgedrukte formulieren (verkrijgbaar bij de KvK). De KvK controleert en bepaalt aan de hand van het door u geleverde bewijsmateriaal de oorsprong van de goederen:

  1. Bent u producent van de goederen? Dan wordt de oorsprong bepaald aan de hand van een door u gegeven schriftelijk weergave van het productieproces.
  2. Bent u handelaar of expediteur (u produceert de goederen dus niet zelf) en koopt u de goederen in van een leverancier gevestigd in de EU? Dan kan een Leveranciersverklaring voor goederen van niet-preferentiële oorsprong als bewijs van oorsprong dienen.
  3. Bent u handelaar of expediteur en koopt u de goederen in van een leverancier buiten de EU? Dan kan een CvO uit het betreffende land als bewijs dienen.

Meer informatie over het certificaat van oorsprong vindt u op de website van de Kamer van Koophandel.

Gezondheidsverklaring

Een gezondheidsverklaring is een document dat voor bepaalde internationale goederenzendingen nodig is om aan te tonen dat een goed 'gezond' is. Een dergelijke verklaring is bijvoorbeeld nodig voor bederfelijke producten zoals bloembollen, zaden, etenswaren etc. 

ATR-certificaat

Een ATR-certificaat is een douanedocument dat gebruikt wordt in het handelsverkeer tussen EU-landen en Turkije. Goederen met een waarde van meer dan 100 euro kunnen met het ATR-certificaat doorgaans vrij van invoerrechten ingevoerd worden. Dit geldt alleen voor goederen die al in het vrije verkeer zijn van de EU of Turkije; dat wil zeggen dat aan alle douaneformaliteiten is voldaan.

Meer informatie over het verkrijgen van het ATR-certificaat vindt u op de site van de Kamer van Koophandel. Het certificaat moet bij uitvoer door de Nederlandse douane gestempeld worden.

 

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder!